APLICATIONS

لا لون لدمعتي و لا طعم لابتسامتي نام الدمع و غفيت الابتسامات سأحمل شمعتي إليك كل ليلة كي أعلق كلماتي على حيطان غرفتك و أشعل مفرداتي لتضيء الكلمات فيضيع الزمن...
اخطاء شائعة