APLICATIONS

تنبع جماليّة النص من قوّة التخييل، لعلّه إيماننا بشعريّته وقدرته على اكتناه عوالم يشكّلها الشاعر كيفما شاء، في فضاء شعري خاص يرسم أبعاده بمقاييسه...