APLICATIONS

نياسين العراق الزاهية.. الباهية، وقبل ان تسطو عليها يد المتطفلين وتسرق بهاءها.. وفرحها لتقرنها، مرغمة.. مغصوبة، بمناسبات مختلفة فجة ممجوجة فتؤرخ لانتصارات مزعومة موهومة....